Het UZ Gent wordt groener voor het klimaat en de zorg

De toekomst van de campus van het UZ Gent, ongeveer 40 hectare of 60 voetbalvelden groot, oogt groener dan ooit. Met klimaat-, toekomst-, en gezondheidsbomen, bloemrijk grasland en als kers op de taart het Zorgbos draagt het groen bij aan een beter klimaat, maar ook aan de zorg.

Bomen afgestemd op de zorg

Het bomenplan van het UZ Gent is baanbrekend. Onze bomen zijn geen gewone bomen, maar klimaat-, toekomst- en gezondheidsbomen. We ontwikkelden daarvoor een unieke vegetatietool.

·      Om de bomen af te stemmen op de zorg, houden we onder meer rekening met allergene waarden.

·      De bomen zijn duurzaam en dragen bij tot de biodiversiteit. Ze kunnen groot worden en minstens 35 jaar blijven staan.

·      Ook veiligheid en esthetiek zijn belangrijke criteria bij de keuze van bomen.

Onze klimaat-, toekomst- en gezondheidsbomen maken de omgeving veerkrachtiger en daar hebben mensen, planten en zelfs dieren baat bij. Begin 2022 plantten we al 170 exemplaren, later dit jaar komen er nog 150 bij.

Aantrekkelijk en biodivers grasland

We nemen afscheid van saaie gazons. In het voorjaar van 2021 zaaiden we een eerste hectare bloem- en natuurrijk grasland in. Daarmee neemt het UZ Gent het voortouw. In totaal plannen we 10 hectare aan goed onderhouden en op de zorg afgestemd grasland. Goed voor een kwart van de campus.

Het grasland wordt aantrekkelijk en biodivers door de vele bloemen- en plantensoorten. Bovendien wordt het toegankelijk. We zorgen voor graspaden, kronkelende wandelwegen, zodat je heerlijk door het landschap kan struinen. De gras- en bloemenmengsels hebben we in het UZ Gent zelf ontwikkeld.

Met het grasland hopen we de opwarming te temperen, de luchtvervuiling in het Gentse mee aan te pakken en heel wat CO2 te capteren.

Zorgbos voor mens en natuur

Eind 2021 zijn we gestart met de aanleg van ons Zorgbos. Het bos wordt 7 hectare groot, een zegen voor heel wat planten- en diersoorten. Maar ook voor patiënten, bezoekers, medewerkers en studenten. Zij zullen tot rust kunnen komen onder het koele bladerdek of tussen de bosbloemen.

Het Zorgbos zal uit een klimaatgedeelte bestaan. De bomen daar zijn uiterst geschikt om het urban-heat-effect te beperken, CO2 op te nemen, de biodiversiteit te vergroten, ... Er komt ook een wintergedeelte met groenblijvende bomen, een waterbos met vlonders, een wandel- en jogroute en voldoende ruimte voor picknick en verpozing.

Slotsom: in zijn omgevingsaanleg kiest het UZ Gent voluit voor de natuur, een engagement dat gezond maakt.

300 Bomen
AVBS - de sierteelt- en groenfederatie
Boomkwekerij De Bruyn
Ensemble vzw
HOGENT
Het UZ Gent wordt groener voor het klimaat en de zorg
Hogeschool PXL
Holy Oak
ILVO
JNM
Landschap vzw
NCT
Natuur & Mens
Natuurpunt
PCS
QUBE
TUINLABO
Terra-Therapeutica
Tuinhier