Terra-Therapeutica

VZW Terra-Therapeutica: De helende kracht van tuintherapie en therapeutisch groen

VZW Terra-Therapeutica is ontstaan vanuit vrijwilligers met een passie voor ‘mens en natuur’. Meer bepaald speelde de vraag: “Hoe kan groen in zijn algemeenheid ingezet worden als middel om welzijn en gezondheid van mensen met een bepaalde zorgnood positief te beïnvloeden”. Hierbij denken we aan groepen binnen zowel de zorg- als sociale sector.

De rode draad doorheen dit verhaal is dat deze personen vanuit hun fysieke, psychische of sociale toestand vaak in de onmogelijkheid verkeren te genieten van groen alhoewel ze er wel baat bij kunnen hebben.

Genieten van de traagheid en pracht van de natuur, zelf de handen uit de mouwen steken om iets te doen groeien en bloeien …. Dat is in onze complexe en jachtige maatschappij helaas niet voor iedereen weggelegd.

Daarom richten we ons op mensen die om welke reden dan ook uit de boot vallen, minder kansen krijgen of achteropraken in onze maatschappij.

Meer concreet denken we aan bewoners van een woonzorgcentrum die gemiddeld 6 minuten per maand buiten komen, gedetineerden die amper hun cel verlaten, mensen met een beperking of een psychiatrische problematiek …  

In het Verenigd Koninkrijk spreekt men over ‘Social and Therapeutic Horticulture’, in Duitsland gebruikt men de term ‘Gartentherapie’. In Vlaanderen proberen we de begrippen ‘tuintherapie’ en ‘therapeutisch groen/therapeutische tuinen’ ingang te doen vinden.  

De doelstellingen van onze VZW situeren zich op volgende domeinen: Het op de kaart zetten van tuintherapie en therapeutisch groen in Vlaanderen, het bundelen en verspreiden van kennis hierover en komen tot een wetenschappelijk onderbouwde opleiding binnen het reguliere onderwijs.

Ontdek meer over Terra-Therapeutica en breng een bezoek aan het project NATUUR maakt gezond in de Gentse Plantentuin.

NATUUR maakt gezond loopt vanaf 29 april tot en met 8 mei en maakt deel uit van de Gentse Floraliën.

300 Bomen
AVBS - de sierteelt- en groenfederatie
Boomkwekerij De Bruyn
Ensemble vzw
HOGENT
Het UZ Gent wordt groener voor het klimaat en de zorg
Hogeschool PXL
Holy Oak
ILVO
JNM
Landschap vzw
NCT
Natuur & Mens
Natuurpunt
PCS
QUBE
TUINLABO
Terra-Therapeutica
Tuinhier