PCS

proefcentrum voor sierteelt

Het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) is het onafhankelijk kenniscentrum voor sierteelt & groen in Vlaanderen. Onderzoek, voorlichting en dienstverlening focussen zich op vragen en problemen uit de sierteelt- & groensector en zijn sterk gericht op het stimuleren van innovatie bij de teler & groenvoorziener. Het PCS werkt nauw samen met nationale en internationale onderzoeksinstellingen, zodat nieuwe kennis snel ontsloten kan worden. Het PCS is stichtend lid van de Technopool Sierteelt, een samenwerkingsverband dat de hele onderzoeksketen (UGent, HOGENT, ILVO en PCS) in de Vlaamse sierteelt verenigt, en is een actieve partner in Agrolink, het Vlaams onderzoeksnetwerk voor de hele land- en tuinbouwsector.

PCS luistert naar onderzoeksvragen bij de bedrijven en lokale overheden en onderkent uitdagingen uit maatschappij en regelgeving.

PCS initieert toegepast wetenschappelijk onderzoek in een sterk netwerk van Vlaamse en internationale onderzoeksinstellingen.

PCS vertaalt onderzoeksresultaten naar concrete bedrijfs- en openbaar groentoepassingen via praktijkonderzoek en demonstratie.

PCS ondersteunt de bedrijven en lokale overheden in hun duurzame ontwikkeling door voorlichting, vorming en dienstverlening.

Surf voor meer info over studiedagen, onderzoek, publicaties en diensten van PCS zeker eens naar pcsierteelt.be.

PCS toont tijdens Floraliën Gent in het Palmarium van de Plantentuin van Universiteit Gent welke ecosysteemdiensten planten en bomen ons kunnen bieden, behalve mooi en/of eetbaar te zijn. Zo kunnen planten o.a. dienen om temperaturen, milieu én mentale gezondheid positief te beïnvloeden. In het Palmarium vind je ook installaties van de andere partners van Technopool Sierteelt (ILVO, UGent en HOGENT) terug. Je komt er meer te weten over het onderzoek naar nieuwigheden door veredeling, over nieuwe planten en bomen die meer aangepast zijn aan de klimaatverandering en over het inzetten van natuurlijke vijanden bij plaagbestrijding.

Adviesdienst Groenvoorziening Beplanting vervult veel functies in onze leefomgeving: gaande van verkoeling, koolstofopslag, waterbuffering, luchtzuivering en verhoging van de biodiversiteit tot een toenemende positieve impact op onze gezondheid en welzijn. Als professionele groenvoorziener zijn er heel wat uitdagingen om in alle situaties tot een kwaliteitsvol resultaat te komen, de Adviesdienst helpt je hierbij.

Waarnemings- & Waarschuwingssysteem voor ziekten en plagen in boomkwekerij, tuinaanleg en openbaar groenObserveren, de juiste diagnose stellen en snel en correct ingrijpen is van kapitaal belang voor een geslaagde gewasbescherming. Bij siertelers en groenvoorzieners ontbreekt vaak de tijd om gewascontroles op plagen en ziekten uit te voeren. Daarom waarschuwt W&W je als lid op welk tijdstip je deze in een bepaald stadium kan waarnemen en hoe en wanneer je deze best beheerst of bestrijdt, doelgericht voor schade is aangericht. Meer info over het lidmaatschap en deze dienstverlening vind je op https://pcsierteelt.be/diensten/waarschuwingssysteem.

300 Bomen
AVBS - de sierteelt- en groenfederatie
Boomkwekerij De Bruyn
Ensemble vzw
HOGENT
Het UZ Gent wordt groener voor het klimaat en de zorg
Hogeschool PXL
Holy Oak
ILVO
JNM
Landschap vzw
NCT
Natuur & Mens
Natuurpunt
PCS
QUBE
TUINLABO
Terra-Therapeutica
Tuinhier