HOGENT

In de opleiding Agro- en Biotechnologie van HOGENT bereiden we groenmanagers, landbouwers, voedingstechnologen en dierenzorgers voor op een steeds veranderend werkveld dat voor grote uitdagingen staat. Biodiversiteitsverlies en klimaatverandering, grondstoffentekort en een groeiende wereldbevolking,… zijn maar een paar voorbeelden. Onze opleiding wordt hierin ondersteund door collega-onderzoekers van het onderzoekscentrum AgroFoodNature die zoeken naar oplossingen voor deze uitdagingen.

Onze onderzoekers kijken hoe natuurherstel kan plaatsvinden in natuurgebieden én in eigen tuin. We experimenteren met natuur die de landbouw helpt om plagen te beheersen of vruchten te bestuiven. We onderzoeken hoe natuur mensen gezonder maakt en kan worden ingezet in de zorg. De lessen die we daaruit leren geven we mee aan onze studenten via gastlessen, projectwerking, ….. Daarnaast inspireren we iedereen om met natuur aan de slag te gaan en haar mee te helpen beschermen.

Biodiversiteit en ecosysteemdiensten

Het naar waarde schatten van biodiversiteit (= de diversiteit aan biotopen, aan soorten én aan genen binnen een soort) vormt één van de hoekstenen van ons onderzoek en onze opleiding. Een biodiverse omgeving is beter bestand tegen extreme weersomstandigheden en andere verstoringen en levert ons bovendien allerlei gratis voordelen op, zogenaamde ‘ecosysteemdiensten’.

Zo zorgt een soortenrijke natuur voor bestuiving van gewassen en voor ziekte- en plaagbeheersing in de landbouw. Ze levert nieuwe grondstoffen en geneesmiddelen, verhoogt onze mentale, lichamelijke en sociale gezondheid, geeft ons gratis schone lucht en ruimt ons organisch afval op. Ze is constant in de weer voor ons zonder dat we het merken. Biodiversiteit is kortom onbetaalbaar!  

Meer info volgt. De participatie van HoGent wordt binnenkort verder toegelicht.

300 Bomen
AVBS - de sierteelt- en groenfederatie
Boomkwekerij De Bruyn
Ensemble vzw
HOGENT
Het UZ Gent wordt groener voor het klimaat en de zorg
Hogeschool PXL
Holy Oak
ILVO
JNM
Landschap vzw
NCT
Natuur & Mens
Natuurpunt
PCS
QUBE
TUINLABO
Terra-Therapeutica
Tuinhier