Boomkwekerij De Bruyn

Diversiteit gekweekt met liefde voor het vak

Op zo'n 150 hectare kweekt Boomkwekerij De Bruyn bomen, coniferen, solitairen en grote heesters. Met meer dan 1.000 verschillende soorten, variëteiten en cultivars behoren zij bij de meest soortenrijkste boomkwekerijen van de Benelux.

De juiste boom op de juiste plaats

Er is nood aan een veelvoud van soorten, variëteiten en cultivars die hitte, drogere en nattere periodes kunnen trotseren. De juiste boom op de juiste plaats verzekert het gewenste eindbeeld.

Kwalitatief groen voor elk project

De vele voordelen van groen maken de aanwezigheid van een duurzame beplanting onmisbaar op alle projectschalen.  Bomen zorgen voor luchtzuivering, kunnen helpen bij wateroverlast, zorgen voor schaduw en afkoeling, zijn een essentiële levensbron voor bijen en vogels en hebben een positieve impact op onze algemene gezondheid.

klimaatbomen, gezondheids- en toekomstbomen sieren het project NATUUR maakt gezond en duiden het belang van groen anno 2022

Bomen die met respect voor hun omgeving worden gekweekt

Om natuurlijke vijanden aan te moedigen en om ziektes geen kans te geven worden alle percelen zeer gemengd aangeplant. Geen rijen met monobeplanting, maar diverse soorten per rij, een staaltje van biodiversiteit. Door de grootte van de kwekerij kan de kweek van de bomen goed worden afgestemd op de bodemsoort. Zo krijg je sterke, gezonde bomen die minder vatbaar zijn voor ziekten en plagen.

Fungiciden en pesticiden worden in de kwekerij niet gebruikt. Op het grootste deel van de percelen worden de banen tussen de bomen met gras ingezaaid. De overige percelen gaan in de eerstvolgende jaren dezelfde toekomst tegemoet. Op deze percelen wordt zo het gebruik van herbiciden tot een minimum beperkt. Snoeihout wordt ter plaatse verhakseld en hergebruikt als mulchlaag tussen de bomen. De jutte en draad rondom de kluit van de bomen zijn biologisch afbreekbaar.

Boomkwekerij De Bruyn staat in voor de klimaat-, gezondheids- en toekomstbomen binnen het project NATUUR maakt gezond in de Gentse Plantentuin. Dit project is vrij toegankelijk tijdens de Gentse Floraliën, vanaf 29 april tot en met 8 mei.

300 Bomen
AVBS - de sierteelt- en groenfederatie
Boomkwekerij De Bruyn
Ensemble vzw
HOGENT
Het UZ Gent wordt groener voor het klimaat en de zorg
Hogeschool PXL
Holy Oak
ILVO
JNM
Landschap vzw
NCT
Natuur & Mens
Natuurpunt
PCS
QUBE
TUINLABO
Terra-Therapeutica
Tuinhier